Events in San Francisco Bay Area - Ramada Mountain View
Skip to main content
Mountain View, California 55 Fairchild Drive, Mountain View, California 94043
19 - Nov
'
(Nearby Event: )
Where:1029 S Bascom Ave, 1029 South Bascom Avenue, San Jose, California, United States
Chúng tôi gặp gỡ để trò chuyện vào ngày thứ ba của tuần thứ 3 trong tháng từ 10:00 sáng đến 11:30 tại quán cà phê Friends ở San Jose. Hãy cùng chúng tôi thưởng thức trà / cà phê tại quán cà phê thú vị này do FCSN (Những người bạn của trẻ em có nhu cầu đặc biệt) và khách hàng của họ điều hành. Địa điểm: Friends Cafe,1029 S Bascom Ave, San Jose, CA 95128 Nội dung buổi trò chuyện là của bạn! Chúng tôi cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam có nhu cầu đặc biệt là trẻ em sống ở Thung Lũng Silicon. Liên lạc với chúng tôi qua email nếu bạn có thắc mắc về hỗ trợ liên quan đến trường học, các dịch vụ xã hội, sự khác biệt trong học tập và các nhu cầu liên quan khác. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để kết nối bạn với thông tin và tài nguyên cho gia đình bạn.
Back to top Book Now